Apie užslaptintą kvalifikaciją arba kai darbas meistrą… peikia

Įprasta, kad kiekvienas specialistas, turintis tam tikrą kvalifikaciją, stengiasi ją parodyti, kaip garantą, kad gerai atliks vienus ar kitus jam patikėtus darbus. Lietuvių kalbos žodynas pateikia tokį apibrėžimą: kvalifikacija – (lot. qualis – koks, kokios kokybės + facio – darau): 1. ko nors kokybės apibrėžimas, jos nustatymas; 2. darbuotojo tinkamumo tam tikram darbui laipsnis, turėjimas reikiamų žinių, įgūdžių, patirties, reikalingų tam darbui deramai atlikti; žmogaus tinkamumo tam darbui nustatymas; 3. profesija, specialybė.

Labiausiai mums, specialistams, tinka 2-asis punktas. Visiškai natūralu, kad konkurencija verčia tobulėti, ir, norint išsilaikyti rinkoje, reikia kelti savo kvalifikaciją ir klientams pateikti kokybišką produktą. Kuo aukštesnė kvalifikacija, tuo labiau vertinamas specialistas. Ir tas specialistas stengiasi viešai skelbti apie savo kvalifikaciją, kad būsimi potencialūs užsakovai tai pamatytų ir įvertintų bei samdytų paslaugoms atlikti kvalifikuotą specialistą, kuris garantuotų už darbo kokybę. Tai įprasta praktika, tačiau Lietuvoje – „kaip ne visam sviete“! Štai Klaipėdos Danės skvero rekonstrukcijos metu MB „Arbora Lt“ atliko medžių genėjimą. Atliko taip „profesionaliai“, kad net ne specialistams kilo pagrįstų įtarimų, jog medžius geni „specialistai“, neturintys kvalifikacijos. Klaipėdos Žaliųjų asociacijos kvietimu atvykome į Danės skverą ir įsitikinome, kad jų nuogąstavimai pagrįsti – genėjimo pjūviai atlikti nekvalifikuotai. Pripažįstame, kad ne visada ir profesionalams viskas eina kaip sviestu patepta. Pasitaiko, kad ir žievė per daug atplyšta, nors pjūvis daromas pagal taisykles, ir šakos kelmelis vienas kitas lieka. Dažniausiai per neapsižiūrėjimą. Bet profesionalas ir yra profesionalas, tad klaidas pripažįsta ir jas ištaiso, jeigu tai įmanoma padaryti. Tuo tarpu „Arbora Lt“ specialistų nugenėtuose medžiuose tokių neprofesionalių pjūvių – 2/3. Neapsižiūrėjimu to pavadinti negalima – tai jau aiški įgūdžių ir kvalifikacijos stoka.

Taisyklingo genėjimo pavyzdžiai

O labiausiai piktina tai, kad „broko“ pridariusi įmonė to nepripažįsta. Pats kalbėjau su jų vadovu telefonu, kuris klaidų nepripažino, o mane kaltino… taip susidorojant su konkurentais. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu… Beje, Danės krantinėje pridaryta ir daugiau klaidų: netinkamai parinkti genėjimo būdai, netinkamai atlikti genėjimai (t.y. atliktu genėjimu nepasiektas laukiamas efektas). Bet šįkart apsiribokime tik pjūviais.

Taisyklingas genėjimas.

Užsakovui – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai – buvo pateiktas raštas, kuriame nurodytos skvero medžių genėjimo klaidos, būsimos tų klaidų pasekmės ir kaip galima jas pataisyti ir ateityje tokių klaidų išvengti. Savo ruožtu, Klaipėdos Žaliųjų asociacija paprašė pateikti nuasmenintus genėjimo darbus atlikusių specialistų kvalifikacinius dokumentus, kurie įrodytų, jog genėtojai turi atitinkamus įgūdžius atlikti tokius darbus. Administracijos atsakymas pribloškė: genėjimo darbai atlikti pagal projektą tinkamai, išskyrus vieną kitą paliktą šakos kelmelį, kuriuos įmonė įpareigota pataisyti. O toliau dar gražiau –  kvalifikaciniai dokumentai yra konfidenciali informacija, kurios trečiosioms šalims atskleisti negalima pagal sutartį su rangovu!   Tai va, mielieji, mokomės specialybių, įgyjame specialių žinių tam, kad niekam nerodytume! Logiška?!

Pagrįstai kyla klausimas: jeigu kvalifikacinių dokumentų specialistai nerodo, tai reiškia, kad kažkas negerai. Arba pastarųjų nėra, arba jie – ne tokie, kokie turėtų būti. Gali būti, kad samdant „Arbora Lt“ tokių dokumentų niekas ir nereikalavo, o kilus skandalui, bandoma pasislėpti po konfidencialumo uždanga. Savaime aišku, jei užsakovas pripažins, kad genėjimas atliktas netinkamai, kad iš įmonės nebuvo reikalaujama kvalifikaciją įrodančių dokumentų, tuomet pagrįstai kils klausimas kodėl tokiems žmonėms leista dirbti ir kodėl nesustabdyti darbai, jeigu matyta, kad jie atliekami blogai? Kitokių paaiškinimų tam nerandu. Siųskite į Danės skverą kiek norite ir kokių norite ekspertų – iš Lietuvos ar iš užsienio, visi  patvirtins, kad genėjimo darbai atlikti nekvalifikuotai, pjūviai – netinkami.

Arbora Lt nugenėta liepa

Šiuo metu Lietuvoje norint aukštuminiu būdu iškirsti medį, privaloma turėti darbininko, galinčio dirbti aukštyje (kitaip tariant, aukštalipio)  ir medkirčio arba pjūklininko, galinčio dirbti su grandininiu pjūklu, kvalifikacinius pažymėjimus. Bet iškart noriu pasakyti, kad šie kvalifikaciniai dokumentai neįrodo gebėjimų genėti medžius! Tokia kvalifikacija leidžia  dirbti aukštyje, t.y. lipti į medžius, ir saugiai darbuotis su grandininiu pjūklu ant žemės. Geriausiu atveju tai įrodo tik medkirčio, bet ne medžių priežiūros specialisto kvalifikaciją. Danės skvere nugenėti medžiai tik patvirtina tokius spėjimus.

Paliktų kelmelių pasekmė – puvinys ir besiformuojanti drevė.

Tai gal MB „Arbora Lt“ profesionaliai kerta medžius? Kad kirsti, tai kerta, bet ar profesionaliai, tai dar irgi klausimas. Klaipėdiečiai įdėjo filmuotą medžiagą savo feisbuko paskyroje, kur matyti, kaip  „Arbora Lt“ medkirčiai aukštuminiu būdu kerta medžius. Su ja galima susipažinti čia:

Posted by Laima Laurinaviciene on 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis

Posted by Laima Laurinaviciene on 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis

Posted by Laima Laurinaviciene on 2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis

            Pažiūrėjus filmukus šiaušiasi plaukai – kiek galima įžiūrėti filmuotoje medžiagoje, darbuotojas turi tik vieną saugą pučiant gana smarkiam vėjui, stabilumas minimalus, dirbama su grandininiu pjūklu. Dar klausimas, ar ta sauga buvo plieninis lynas? Iki nelaimės netoli. Tai jokiu būdu neįrodo profesionalumo, o atvirkščiai. Keista matyti taip besielgiančius suaugusius žmones, tai, švelniai tariant, didžiulis neatsakingumas ir nepateisinama rizika. Aš, būdamas įmonės vadovu, taip dirbti neleisčiau… Beje,  kaip pavyko sužinoti, MB „Arbora Lt“ Klaipėdos mieste yra laimėjusi konkursą tvarkyti Klaipėdos miesto želdinius biudžetinių įstaigų teritorijose. Kaip joms pasisekė! Tvarkys specialistai su užslaptinta kvalifikacija! Vienas iš įmonės „profesionalumo“ įrodymų – be leidimo iškirsta senolė liepa, augusi prie Žaliakalnio gimnazijos. Įmonė medį iškirto nepasidomėjusi, ar tam yra išduotas leidimas. Tikri profesionalai!

O labiausiai šioje situacijoje stebina užsakovų pozicija. Vietoje to, kad reikalautų, jog jų samdytas rangovas medžių priežiūros darbus atliktų kokybiškai ir saugiai, jų nemokšiškumas dangstomas ir toleruojamas. Ir už sužalotus medžius diletantams atsiskaitoma mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigais. Kur čia šuo pakastas? Greičiausiai, žaidžia mažiausios kainos faktorius. Ar mažiausia kaina – pagrindas žaloti ir luošinti Klaipėdos (ir ne tik) medžius? Arba kirsti juos be leidimo. O į reiškiamas pastabas ir pamokymus lengviausia atšauti, kad tai konkurentų noras  sukompromituoti ir kerštas už pralaimėtus konkursus… Norime jus nustebinti – mums nesvarbu, kas laimėjo konkursą, svarbiausia, kad medžių priežiūros darbai būtų atliktų tinkamai ir kvalifikuotai ir kad neturintys žinių, kaip taisyklingai genėti medžius žmonės nesivadintų arboristais ir neterštų mūsų – tikrų profesionalų – vardo.  Nes tokie diletantai, kurie slepia net savo kvalifikacinius dokumentus, medžius už mažiausią kainą sėkmingai žaloja ir luošina, o ne prižiūri.

Dar vienas pavyzdys, kodėl būtina teisingai atlikti pjūvius: taisyklingai atliktas pjūvis sumažina puvinio paplitimo galimybę.

Tai, kad dabar pilni miestai medžių – šmėklų, yra nemokšiškos jų priežiūros pasekmė. Tai neteisingas genėjimas medžius paverčia pavojingais ir avariniais, būtinais iškirsti. Diletantišku požiūriu ir genėjimu toliau tęsiamos žalojimo tradicijos: dar sveiki buvę medžiai miestuose vėl greitai taps šmėklomis ir bus kertami kaip pavojingi. Gal metas būtų klaipėdiečiams griežtai pareikalauti iš savo Savivaldybės administracijos, jog jie priverstų medžių priežiūrą atliekančias įmones savo darbą atlikti profesionaliai ir kvalifikuotai, bei pastebėtas klaidas įmones ištaisyti savo lėšomis. Galų gale – atsisakyti tokių nekvalifikuotų įmonių paslaugų. Jei Savivaldybės administracija nemato medžių priežiūros klaidų, tai padėkime jiems mes – visuomenė ir kvalifikuoti arboristai. Gal taip padėsime atsikratyti diletantų ir mokesčių mokėtojų pinigai už medžių priežiūros paslaugas bus sumokami už jų tinkamą priežiūrą, o ne už žalojimą. Tad mūsų nuomonė aiški ir tiesi – prižiūrėti medžių mes niekam ir niekada nerekomenduosime MB „Arbora Lt“

O pačios įmonės vadovų norime paklausti viešai: ar jūs turite kvalifikacinius dokumentus, kurie įrodo jūsų gebėjimus genėti medžius? Ar tarp jūsų darbuotojų yra bent vienas arboristas, kuris tai gali pagrįsti savo turimais kvalifikaciniais dokumentais? Jei neturite, kviečiame pasimokyti pas mus ir ateityje medžius prižiūrėti tinkamai. Juk medžiai – mūsų visų neįkainojamas turtas, o ne vien pinigų įplaukos sąskaitose. Tad prieš imantis daryti tai, ko nelabai sugebate, vertėtų apie tai pagalvoti. Ateinančios kartos bus dėkingos vien už tai, kad nesiėmėte šito darbo… Laukiame atsakymo!